شیرآلات

شیرآلات چدنی

در شیرآلات چدنی با توجه به فشار و سیال مورد نظر خود به شیرآلات کشویی, سوزنی (سوپاپی), شیر یکطرفه, صافی,آتش نشانی, شیر هوا, شیر پروانه ای و... تقسیم می شوند.

شیرآلات چدنی بر اساس برند

شیر آلات میراب

شیرآلات فارآب

شیرآلات وگ امید گلستان

شیرآلات برنجی و برنزی

شیرآلات برنجی بر اساس برند

شیرآلات کیتز

شیرآلات پیگلر

شیرآلات جیاکومینی

شیرآلات سیم

شیرآلات کیز ایران

و ...

شیر آلات فولادی