اتصالات فشارقوی

شیرآلات

بازدید: 354

شیرآلات چدنی

که در شیرآلات چدنی با توجه به فشار و سیال مورد نظر خود به شیرآلات کشویی, سوزنی (سوپاپی), شیر یکطرفه, صافی,آتش نشانی, شیر هوا, شیر پروانه ای و... تقسیم می شوند.

شیرآلات چدنی بر اساس برند

شیر آلات میراب

شیرآلات فارآب

شیرآلات وگ امید گلستان

شیرآلات برنجی و برنزی

شیرآلات برنجی بر اساس برند

شیرآلات کیتز

شیرآلات پیگلر

شیرآلات جاکومونی

شیرآلات سیم

شیرآلات کیز ایران

و ...

شیر آلات فولادی