شرایط ارسال کالا

اولین خرید هر کاربر از وب سایت به صورت رایگان ارسال می شود.

ارسال تا تیپاکس رایگان می باشد.

نظرات